‘Això del català – Podem fer-ho més fàcil?’

PLA, ALBERT: Això del català — Podem fer-ho més fàcil? Barcelona: Edicions 62, 2011. “Cap reforma normativa no farà la llengua normal. L’únic que la farà normal és que el català sigui necessari per viure i progressar allà on es parla. […] Si el marc social estira cap al castellà, i la normativa noucentista, mantinguda…