Sobre mi

ÒSCAR AZNAR ALEMANY

Traductor i doctor en química ambiental
en, pt > ca, es

Òscar Aznar Alemany i Lana Vuli

Traductor (UAB, 2008) i químic (UB, 2009)

Doctor en Química Ambiental (UPC, 2017)
«Contaminants orgànics persistents i pseudopersistents en medi marí. Estudi en biota i en consum humà»

Postgrau en Comunicació Científica (UVic, 2020)

Màster en correcció (UAB) i en química analítica (UB)
«La qualitat lingüística en els treballs de química analítica» (UAB, 2012)
«Desenvolupament d’un mètode cromatogràfic per a la determinació de polifenols en vi» (UB, 2011)
«Comportament d’insecticides piretroides en fetge de dofí ratllat del Mediterrani» (UB, 2014)

EXPERIÈNCIA

DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

Vegeu més divulgació científica.

PUBLICACIONS

Vegeu més publicacions.

PONÈNCIES

Vegeu més ponències.

PÒSTERS

Vegeu més pòsters.