Tres anys, tres setmanes i tres dies de blog

De fet, són tres mesos, una setmana i sis dies de blog amb g, i la resta del temps era amb c. Tot i això, em referia a l’entitat, no a la denominació. Després de tot aquest temps de blog vaig aprofitar el canvi lingüístic per canviar també el nom del blog i l’estètica sense…