‘Això del català – Podem fer-ho més fàcil?’

PLA, ALBERT: Això del català — Podem fer-ho més fàcil? Barcelona: Edicions 62, 2011. “Cap reforma normativa no farà la llengua normal. L’únic que la farà normal és que el català sigui necessari per viure i progressar allà on es parla. […] Si el marc social estira cap al castellà, i la normativa noucentista, mantinguda…

Joan Solà i Cortassa

Aquesta nit s’ha mort Joan Solà, filòleg i lingüista que va rebre l’any passat el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Des del 1965 va ser professor a la UB i en altres institucions. Tots els seus alumnes amb qui he tingut l’oportunitat de parlar l’elogien i agraeixen haver pogut tenir-lo de mestre. Jo només…