‘Diccionari enciclopèdic de medicina’

Al llarg de la vida molts cops sentim termes mèdics que no entenem, ja sigui perquè nosaltres o algun familiar anem al metge, perquè diuen alguna cosa als mitjans de comunicació o perquè ets monitor i reps fitxes de nens amb tot tipus de malalties, al·lèrgies i tares variables. Si no tenim cap entès a…

‘Això del català – Podem fer-ho més fàcil?’

PLA, ALBERT: Això del català — Podem fer-ho més fàcil? Barcelona: Edicions 62, 2011. “Cap reforma normativa no farà la llengua normal. L’únic que la farà normal és que el català sigui necessari per viure i progressar allà on es parla. […] Si el marc social estira cap al castellà, i la normativa noucentista, mantinguda…